למי שייכים הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים

בית הדין הארצי בפסק דינו בתיק 39921-01-16 אילנה קאטר נ' קרן קורת ישראל עמותה לפיתוח כלכלי פסק כי, בהיעדר תחולה להסדר שבסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, "תשלומים הצבורים בקופות הפיצויים נחשבים במקרה הרגיל כחיסכון בידי המעסיק", וכי "אין מניעה, בהיבט העיוני, כי מעסיק ישלם את מלוא חבות הפיצויים מכיסו וימשוך את כספי הפיצויים הצבורים בקופת הפיצויים, שהרי הכספים הצבורים בקופה אינם אלא אחת מדרכי החסכון של המעביד". מפסיקה זו יש ללמוד, כי בהיעדר תחולה לסעיף 14 ובהיעדר הסכמה חוזית אחרת, רווחי הפיצויים שייכים למעסיק, שהרי המעסיק רשאי, עיונית (מעשית הדבר כרוך בתשלום מס), לשלם מתקציבו את כספי הפיצויים ולהורות לחברת הביטוח לשחרר ולהעביר לו את סכום הפיצויים הצבור על תשואותיו.

פסיקה זו מיום 22.11.2017 צפויה להיבחן מחדש עם חיקוקו של תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), מיום 8.7.18, שכן מתיקון זה ומדברי המבוא להצעת חקיקתו ניתן מתבקשת דווקא המסקנה, כי קופות הפיצויים שייכים לעובד ולא למעסיק. להמשך קריאה ראה המאמר הבא: "על מותה של (מרבית) הזכות לפיצויי פיטורים ולידתו (החלקית) של חוק פנסיה חובה".