על התעשרותו שלא כדין של המעסיק הפיקטיבי

לפי חוקי העבודה של מדינת ישראל, המעניק שירותי תיווך כוח אדם מחויב ברישיון מאת המדינה. עיסוק בתיווך עבודה בלא רישיון או היתר, הנו עבירה פלילית לפי סעיף 79 לחוק שירות התעסוקה ולפי סעיף 20 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. מעסיק פיקטיבי הנו למעשה מתווך בין עובד ומעסיק, בזהה לקבלן כוח אדם, אך ללא רישיון. משכך, המתווך מתעשר על חשבון העובד בניגוד לחוק חקוק, ומכאן שהעובד זכאי לקבלת הרווח שנעשה על חשבונו, מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

להמשך קריאה:

http://www.otorita.net/marketing/other/journal/10/34/index.html