מאמרים

מסמכי השימוע

מאז תחילת שנות האלפיים מוטלת על מעסיקים חובה הולכת ומכבידה, לערוך הליך שימוע לעובד לפני קבלת כל החלטה הפוגעת בתנאי עבודתו ומעמדו המקצועי והארגוני. נהוג

קרא עוד »

התארגנות של עובדי קבלן

בעוד שהשיח המשפטי בתבנית העסקה משולשת מסוג מיקור חוץ מתמקד בהגנות המשפטיות שיש להקים לעובדי הקבלן כפרטים (לרוב באמצעות הטלת אחריות על המשתמש), נדמה שחסר

קרא עוד »